Sản phẩm - Dịch vụ

Ép cọc bê tông - Máy tải máy Neo

Thi công nhanh chóng, chuyên nghiệp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là thế mạnh của Ép cọc bê tông Thăng Long.

Cọc bê tông Thăng Long

Cọc bê tông 200x200, bốn thép chủ phi 14 Việt Úc, Mác bê tông #250, sức chịu tải 50 tấn trên một đầu cọc, phù hợp với tiêu chuẩn xây nhà dân dụng.
0964339688