Nhà ở gia đình - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến

Công trình được xây dựng trên một khu đất được thừa kế từ cha mẹ để lại, thiết kế biệt thự hiện

Thông tin dự án

 

Giới thiệu

Số tầng 05
Số tim cọc 70
Độ sâu của cọc 12 mét
Tải trọng trên đầu cọc 40 tấn
Tổng số mét cọc  840 mét

 

0964339688