Anh Thái Tuấn - Công trình nhà ở số 10 Ngõ 5 Giảng võ - Ba Đình - Hà Nội

Công trình nhà ở gia đình Anh Thái Tuấn

Thông tin dự án

 

Vĩnh Tường-Gyproc Saint-Gobain vinh dự là đơn vị được lựa chọn để cung cấp giải pháp trần chìm với diện tích 60,000m2. Trong đó, công trình sử dụng khung Vĩnh Tường Basi đi cùng tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm.

0964339688